23 dubna

Oznámení o zveřejnění

Závěrečný účet za rok 2018 Dobrovolného svazku obci SOMPO 2016

 

Více…
23 dubna

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2019

Více…
23 dubna

Oznámení o zveřejnění Rozpočtu Regionu Poodří 2019

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Regionu Poodří na rok 2019.

Více…
23 dubna

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů - medvěda hnědého dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Více…
25 března

Stanovení minimálního počtu členů OVK

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané dne 24. a 25. května 2019.

Více…
11 ledna

Rozpočet na rok 2019 - SOMPO 2016

Rozpočet na rok 2019 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016

Více…
16 února

Výzva vlastníkům

Výzva vlastníků nemovitých věcí a další oprávněných osob.

Více…