15 srpna

Posuzování vlivů záměru "Nové dvojité vedení 400 kV Kletné - odbočka z V403/V803"

Posuzování vlivů záměru "Nové dvojité vedení 400 kV Kletné - odbočka z V403/V803" na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - rozeslání a zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

Více…
01 srpna

Nabídka pozemků k pronájmu

Státní pozemkový úřad nabízí pozemky k pronájmu v Bernarticích nad Odrou.

Více…
14 června

Stanovení počtu členů ZO

Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou na další volební období 2018 - 2022.

Více…
16 února

Výzva vlastníkům

Výzva vlastníků nemovitých věcí a další oprávněných osob.

Více…