Žádosti o informace

2019

Odpověď na žádost o informaci 2/2019

Odpověď na žádost o informaci 1/2019

2017

Odpověď na žádost o informaci 8/2017

Odpověď na žádost o informaci 7/2017

Odpověď na žádost o informaci 6/2017

Odpověď na žádost o informaci 5/2017

Odpověď na žádost o informaci 4/2017

Odpověď na žádost o informaci 3/2017

Odpověď na žádost o informaci 2/2017

Odpověď na žádost o informaci 1/2017

Zpracování osobních údajů:

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenost OÚ, omezení zpracováí a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: Obec Bernartice nad Odrou

sídlo: 741 01  Bernartice nad Odrou 200, IČ: 00600717, DS: k62b232, telefon: 556 708 522, e-mail: obec@bernarticenadodrou.cz

Vydáno: 16. 04. 2020 | Naposled upraveno: 13. 01. 2022 | Autor: Daniela Horutova