Poplatky

Poplatky obecnímu úřadu v roce 2024

Odpady

Poplatek za odpady je stanoven ve výši 600,- Kč. Děti do patnácti let a občané starší osmdesáti let mají slevu 100,-Kč.

Studenti na základě potvrzení o řádném studiu a ubytování v rámci studia hradí 50% z ceny. Oba doklady musí být předloženy do 31.3.2024. Později již nebude sleva na studenta poskytnuta.

Alespoň polovinu ze stanovené celkové částky je nutno uhradit do 31.3.2024.Splatnost druhé části poplatku je k 30.9.2024.

Poplatek za odpady jsou povinni hradit i majitelé nemovitostí a chat na území katastru obce. V tomto případě je stanoven jednorázový poplatek za objekt v celkové výši 600,-Kč.

Poplatek je možné uhradit během úředních hodin do pokladny obce nebo bezhotovostním převodem na  č.ú. 23325801/0100. VS = číslo popisné domu.

Pes

Poplatek za psa je stanoven ve výši 200,- Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož majitele je se platí 300,- Kč. Majitel psa je povinen poplatek uhradit k 31.3.2024.

Poplatek je možné uhradit během úředních hodin do pokladny obce nebo bezhotovostním převodem na č.ú. 23325801/0100. VS = číslo popisné domu.

Zpravodaj

Roční předplatné Zpravodaje obce Bernartice nad Odrou je 60,- Kč. Splatnost předplatného je stanovena k 31.3.2024. V případě neuhrazení do termínu splatnosti bude předplatné zpravodaje automaticky zrušeno.

Předplatné je možné uhradit během úředních hodin do pokladny obce nebo bezhotovostním převodem na č.ú. 23325801/0100.

VS = číslo popisné domu.

Zpravodaj Obce Bernartice nad Odrou vychází také v elektronické podobě na webových stránkách obce:  www.bernarticenadodrou.cz

Vydáno: 16. 01. 2023 | Naposled upraveno: 03. 01. 2024 | Autor: Daniela Horutova