Odpady

Odpady

Svoz komunálního, směsného, separovaného, nebezpečného a objemného odpadu  v obci zajišťuje firma OZO Ostrava, s.r.o.. Svoz bioodpadu zajišťuje firma Asompo, a.s. Životice u Nového Jičína. Svoz textilu zajišťuje firma TextilEco, s.r.o.

Směsný komunální odpad

Popelnice o objemu 120 l  a 80 l se vyváží 1x za 14 dní liché pondělí.

Tříděný odpad

Separovaný odpad papír, plast a sklo se ukládá do kontejnerů rozmístěných na stanovištích v obci a je svážen zpravidla každý týden v pátek (plast), ve středu (papír), dle naplněnosti (sklo).

Drobné elektrospotřebiče a baterie je možné uložit do nádoby umístěné na Obecním úřadě.

Nebezpečný odpad, objemný odpad a sběr jedlého oleje a tuků

Sběr a svoz objemného odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně na jaře a na podzim jejich odebíráním na předem vyhlášeném přechodném stanovišti přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány ve Zpravodaji obce Bernartice nad Odrou, vyhlášeny místním rozhlasem a oznámeny v emailové poště.

Sběr a svoz jedlého oleje a tuků je zajišťován vždy první pondělí v měsíci jeho odebíráním na dvoře obecního úřadu a ukládáním do sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na webových stránkách obce a ve Zpravodaji.

Kontejnery na textil jsou umístěny na stanovištích u  obchodu Jednota a na Oboře a vyváží se dle naplněnosti.

Bioodpad

Svoz bioodpadu probíhá každé pondělí a čtvrtek. Svoz bývá přerušen v období prosinec - březen. Kontejnery bývají často přeplněné velkými větvemi, pařezy nebo celými keři, což komplikuje jejich vývoz a snižuje jejich kapacitu. Odpad je důležité ukládat do celého objemu kontejneru, případně jej sešlápnout. Dále z důvodu nevhodného odpadu (stavební suť - cihly, obrubníky, omítky, dřevěné palety, igelitové! Pytle s trávou) dochází k poškozování technologie kompostárny. Do kontejnerů nepatří ani uhynulá zvířata a zbytky jídel!

Do kontejnerů na bioodpad patří:

  • travní hmota,
  • plevel, košťály i celé rostliny,
  • listí, hobliny, piliny,
  • jemné nebo drcené větve,
  • listí a nať ze zeleniny, nepoživatelná a nahnila zelenina a ovoce,
  • odpad ze zeleně z domácností.

 

Vydáno: 19. 12. 2022 | Naposled upraveno: 19. 12. 2022 | Autor: Daniela Horutova