Památky

Archeologické nálezy

Bernartice nad Odrou lěží v prostoru Moravské brány, která byla osídlena od prvého výskytu člověka u nás. Z dosud známých zdejších nálezů uvádíme tyto:

 • Kamenná sekera z mladší doby kamenné (uložena ve Slezském muzeu v Opavě)
 • Nádoby z žárových hrobů a bronzové předměty (nezvěstné, snad uloženy ve Vídni)
 • Obsah žárového hrobu: hlíněná mísa, malý šálek a velká zásobnice a několik úlomků kostí se zbytky popela z dob slezské kultury před 2600–2800 lety (uloženo v Národním muzeu v Praze)
 • Nádobka, hrníček a část hrnce asi ze 13. – 14. století (zřejmě uloženo v muzeu ve Valašském Meziříčí)
 • Stříbrné mince asi 300 ks v hlíněné nádobě - různé druhy mimo jiné i slezský tolar z r. 1586 (uložení mincí do země snad v r. 1710)

Památné kříže

 • Kamenný kříž před kostelem, postaven farářem Janem Nosskem r. 1839, opraven v r. 1936 a 2007, kdy zde byl dodán reliéf Panny Marie s Ježíškem
 • Kamenný kříž na hřbitově z r. 1879, v majetku obce, vyčištěn a zakonzervován v roce 2013
 • Kamenný kříž u č.p. 2 z r. 1906 v soukromém vlastnictví
 • Kříž železný na kamenném podstavci za č. 42 z r. 1894, v soukromém vlastnictví
 • Edušův kříž, dřevěný kříž patřící k č. 27, postaven jako připomínka ničivého krupobití v r. 1756, rekonstruován v roce 2010, v soukromém vlastnictví
Kamenný kříž před kostelemKamenný kříž před kostelem Kamenný kříž na hřbitověKamenný kříž na hřbitově Kamenný kříž na křižovatceKamenný kříž na křižovatce Kříž na kamenném podstavci za školouKříž na kamenném podstavci za školou Edušův křížEdušův kříž

Kostel Navštívení Panny Marie

Byl postaven v r. 1837 na místě původního kostela z r. 1795. Uvnitř kostela se nachází obrazy malíře Ignáce Bergra: Růžencová Panna Maria, Křest Páně (původní z r. 1837), 14 obrazů křížové cesty a obraz nad oltářem Navštívení Panny Marie (původní z r. 1837). Kostel avštívení panny Marie je veden jako kulturní památka u Národního památkového ústavu.

Pomník padlých a umučených

Pomník padlých a umučených v obou světových válkách byl postaven v r. 1924, v r. 1945 byl doplněn o jména padlých. Původně stál na křižovatce v centru obce, později byl převezen před kostel. K pomníku se váže tradiční lampiónový průvod a vzpomínka na oběti obou světových válek.

Socha Neposkvrněného početí Panny Marie

Socha postavena v r.1840. V r. 2004 proběhla celková rekonstrukce. Socha je vedena jako kulturní památka u Národního památkového ústavu.

Historická vodárna

V r. 1892 byla vybudovaná vodárna pro zásobování Nového Jičína vodou, jímala podzemní vody z vrtů v Bařinách a v lese u Odry. Po vybudování vodovodu v r. 1955 zásobovala vodou obec až do devadesátých let minulého století. Potom byla vodárna odstavena z důvodu velkých nákladů na jeji čerpání. Obec je od té doby zásobována vodou z přehrady Šance.

Lesní mlýn

Lesní mlýn č. 25 – vodní mlýn na řece Odře pochází z r. 1700. Mlýn plnil svou funkci, kdy mlel obilí, až do padesátých let minulého století století. Původní mlecí zařízení je zachováno v dobrém stavu. V současnosti vodní kolo pohání turbínu na výrobu elektrické energie, která je dodávána do sítě. Mlýn je veden jako technická památka u Národního památkového ústavu.

Kostel navštívení Panny MarieKostel navštívení Panny Marie Pomník padlých a umučenýchPomník padlých a umučených Socha neposkvrněného početí Panny MarieSocha neposkvrněného početí Panny Marie Lesní mlýnLesní mlýn

Památné kapličky

 • Kaple Proměnění Pána Ježíše u základní školy z r. 1856, v majetku obce, rekonstrukce v r. 2010
 • Kaple Korunování Panny Marie Nejsvětější trojicí u č. 68 z r. 1842, v soukromém vlastnictví
 • Kaple sv. Martina na Oboře z r. 1863, v majetku obce, po nehodě v roce 2006 zbourána a postavená přesná kopie
 • Kaple sv. Anny v Hlubokém, neznámo z kterého roku, v majetku č. 1
 • Kaple Svatého Kříže na Panském kopci z 2. pol. 18. stol, v majetku obce, opravena v r. 2010
 • Jubilejní kaple Panny Marie Lurdské z r. 1900, v majetku římskokatolické církve
Kaple Proměnění Pána JežíšeKaple Proměnění Pána Ježíše Kaple Korunování Panny Marie Nejsvětější trojiceKaple Korunování Panny Marie Nejsvětější trojice Kaple sv. MartinaKaple sv. Martina Kaple sv. Anny v HubokémKaple sv. Anny v Hubokém Kaple Svateého Kříže na Panském kopciKaple Svateého Kříže na Panském kopci Jubilejní kaple Panny Marie LurdskéJubilejní kaple Panny Marie Lurdské

Boží muka a další památky

Boží muka postavena po stranách hlavní silnice (směr Šenov u N.Jičína, směr Hůrka) cca v r. 1880. Boží muka byla postavena na místě původních božích muk na památku ničivého moru kolem r. 1400 a r. 1600, kdy těmto epidemiím podlehla větší část obyvatelstva. Údajně jsou zde tyto oběti pochovány. Památka je v majetku obce, v roce 2010 byla opravena.

V naší obci je ještě mnoho dalších míst, která stojí za prohlédnutí. Při svých procházkách si můžete prohlédnout Památný kámen na Pánském kopci, Horákův obrázek, Mýtných obrázek a Lípu Svobody.

Boží muka směr Šenov u NJBoží muka směr Šenov u NJ Boží muka směr HůrkaBoží muka směr Hůrka Obrázek MýtnýchObrázek Mýtných Horákův obrázekHorákův obrázek Lípa SvobodyLípa Svobody Památný kámen na Pánském kopciPamátný kámen na Pánském kopci
Vydáno: 29. 03. 2020 | Autor: admin adminů