Czech POINT

Co je to Czech POINT?

Czech POINT znamená Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Jedná se o projekt, který zjednodušuje občanovi komunikacii mezi ním a veřejnou správou. Díky Czech POINTu mohou obecní úřady s rozšířenou působností, krajské úřady, notáři a další právnické osoby lidem vydávat výpisy z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů či živnostenského rejstříku. Občan tak vše potřebné může vyřídit prostřednictvím jednoho místa.

Kde Czech POINT najdu?

Služeb Czech POINT můžete využít na podatelně obecního úřadu v úředních hodinách.

Czech POINT v naší obci poskytuje:

 • Výpis z katastru nemovitostí - za první stranu 100 Kč, za každou další 50 Kč
 • Výpis z obchodního rejstříku - za první stranu 100 Kč, za každou další 50 Kč
 • Výpis z živnostenského rejstříku - za první stranu 100 Kč, za každou další 50 Kč
 • Výpis z rejstříku trestů - 50 Kč
 • Výpis z rejstříku trestů právnické osoby
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) - za první stranu 50 Kč + správní poplatek, za každou další 50 Kč
 • Žádost o výpis nebo opis z rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče - za první stranu 100 Kč, za každou další 50 Kč
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů - za první stranu 100 Kč, za každou další 50 Kč
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH - za první stranu 100 Kč, za každou další 50 Kč
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Datové schránky
 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Centrální úložiště ověřovacích doložek
 • Úschovna systému Czech POINT
 • CzechPOINT@office
 • Základní registry
 • Výpis z veřejných rejstříků

Co potřebuji mít sebou?

Pro ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku:

 • Obchodní rejstřík: IČ subjektu.
 • Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele / fyzické osoby.
 • Katastr nemovitostí: Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví.

Pro ověřené výpisy z neveřejných evidencí – rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

 

Podrobnější informace o službách Czech POINT naleznete na webových stránkách www.czechpoint.cz.

Vydáno: 29. 03. 2020 | Autor: admin adminů