Kroniky a kniha

Kronika obce

Originální obecní kroniky jsou uloženy v Archívu v Novém Jičíně. Před jejich uložením do archívu je všechny ručně přepsal pan Biskup a tyto přepisy jsou uloženy na Obecním úřadě v Bernarticích, kde jsou také další kroniky.

Dále jsou v Zemském archívu v Opavě uloženy gruntovní knihy. První zápisy v nich jsou z 16. století a jsou psány česky.

Přehled kronik, uložených na obecním úřadě v Bernarticích nad Odrou:

  • Kronika od Leopolda Biskupa 1914 – 1990
  • Kronika od Jitky Staňkové 1991 - 2017
  • Kronika od Ilony Stavinohové 2018 - dosud
  • Kronika občanského výboru
  • Kroniky Vítání občánků
  • Kronika zemřelých občanů

Státní archív uskutečnil digitalizaci všech dostupných kronik obcí v ČR. Kroniky obce v digitální podobě najdete na stránkách Archivní Vademecum Zemského archívu v Opavě nebo níže při kliknutí na titulní stranu kroniky.

Kronika 1914-1915 Kronika 1914-1918 Kronika 1914-1919 Kronika 1938-1967 Kronika 1968-1980
                   

 

Kniha Bernartice nad Odrou

V roce 1996 vyšla kniha „Bernartice nad Odrou". Tato jedinečná publikace popisuje celou historii obce, její zvyky a tradice, významné památky, dále zmiňuje význačné rodáky i ostatní obyvatele Bernartic nad Odrou. Kniha má cca 400 stran.

Vydal: Obecní úřad Bernartice nad Odrou, 1996

Autorský kolektiv: Zdeněk Láznička, Jaroslav Král, Marie Tázlarová, Karel Hanzelka, Josef Skulina, František Hanzelka, PhDr. Adolf Turek, Marie Turková, Leopold Biskup, Ing. Ladislav Glogar, Ivan Prašivka, Zdeněk Horut, Blanka Rozholdová, Šárka Neuschlová, Radim Jarošek

Recenze: PhDr. Karel Chobot

Redakční rada: Jan Janík, Ilona Stavinohová, Daniela Poláčková, Jitka Staňková, Mgr. Vladislav Rusín

Jazyková úprava: Lubomír Loukotka

Fotografie: Rudolf Jarnot a archiv Obecního úřadu v Bernarticích nad Odrou

Typografická úprava: Josef Šamaj

Kniha je k dispozici na Obecním úřadě v Bernarticích nad Odrou za 250 Kč.

Kniha Bernartice n.O.Kniha Bernartice n.O.

Vydáno: 29. 03. 2020 | Naposled upraveno: 11. 05. 2020 | Autor: admin adminů