Myslivci

Až od roku 1908 měl právo lovu na katastrálním území Bernartic baron Gautsch, který za nájem honitby platil 70 zlatých. Od roku 1908 do roku 1913 užíval honitbu okresní hejtman Zwierzina. V roce 1913 došlo k rozpůlení honitby na část „horní“ a část „spodní“. Hranice této honitby procházela po silnice Šenov–Hůrka. Roku 1924 byla uskutečněna „veřejná dražba", na které byla honitba pronajata bernartskému fojtovi, který ji držel až do roku 1940.

Po válce si honitbu pronajali místní občané pan A. Bayer, Al. Kunetka a Al. Bayer. V roce 1948 byly podle tehdejšího zákona zřízeny Lidové myslivecké společnosti (dále jen LMS). Od toho roku až do roku 1961 hospodařila v honitbě Bernartice stávající LMS. Předsedou byl pan Bartoň a hospodářem p. Alois Kunetka

V roku 1963 se sloučilo Myslivecké sdružení v Bernarticích se sdružením v Hůrce, neboť výměra v Hůrce nedosahovala 500 hektarů. V této době se tvořily další myslivecké společnosti v Kuníně, v Loučce a Šenově. Na akci doplatily samotné Bernartice, neboť louky za Odrou připadly k Suchdolu, Bařiny do Kunína, Salaš do Šenova a Hrábí do Loučky.

Po spojení JZD Bernartice n.O. s Jeseníkem n.O. a založení zemědělského celku Jesenicko bylo vytvořeno Myslivecké sdružení HUBERT se sídlem v Jeseníku nad Odrou. Toto sdružení má vytvořené tři úseky: Bernartice nad Odrou, Hůrka a Jeseník nad Odrou. Od 1.1.1993 je založeno samostatné Honební společenství Bernartice nad Odrou a Myslivecká společnost Bernartice nad Odrou.

V dnešní době hospodaříme na výměře 911 ha. Od roku 2019 má MS 15 členů.

 

Kontakt

Odpovědná osoba: Bc. Petr Šimíček

Mobil: +420 731 474 713

Email: petriksimicek@seznam.cz

 

Vydáno: 29. 03. 2020 | Naposled upraveno: 10. 06. 2020 | Autor: admin adminů