E-podatelna

 1. Adresa e-podatelny:

  podatelna@bernarticenadodrou.cz

  Tato adresa je určena pouze pro korespondenci se zaručeným elektronickým podpisem.

 2. Adresa umístění elektronické podatelny:

  Obec Bernartice nad Odrou 200
  741 01  Bernartice nad Odrou
 3. Kvalifikovaný certifikát obce pro zajištění provozu el. podatelny:

  sériové číslo    jméno/název(CN)    platnost od    platnost do   
  5218819 Daniela Horutová 12.10.20209 12.10.2023
                                      
 4. Pravidla potvrzování doručování datových zpráv:

  Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
  - zaručený el. podpis oprávněného zaměstnance
  - datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
  - evidenční číslo dokumentu přidělené el. podatelnou.
 5. Vzor datové zprávy:

  "Vaše podání (ev. číslo) bylo přijato dne RRRR-MM-DD HH-MIN-SEC k dalšímu zpracování."

 6. Technické parametry přijímaných datových zpráv:

  - formát *.txt (prostý text)
  - formát *.htm, *.html (hypertextový dokument)
  - formát *.rtf (ritch text format)
  - formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
  - formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft  Excel)
  - formát *.jpg, *.tif, *.gif (grafický formát)
  - formát *.pdf (portable document format)
 7. Seznam povolených typů nosičů dat:

  - disketa 1.44 MB se souborovým systémem FAT16 (3,5 palce)
  - se souborovým systémem ISO9660
 8. Postup v případě zjištění škodlivého softwaru v přijetí datové zprávy:

  Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

 9. Vyřizování dotazů týkajících se provozu el. podatelny:

  Vaše dotazy týkající se provozu el. podatelny zasílejte na el. adresu obec@bernarticenadodrou.cz případně na poštovní adresu obecního úřadu.

 10. Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči obecnímu úřadu činit právní úkony v elektronické podobě:

  - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  - zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

  Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
Vydáno: 29. 03. 2020 | Naposled upraveno: 12. 01. 2022 | Autor: admin adminů