O obci

Film k výročí 650 let obce Bernartice nad Odrou

https://drive.google.com/file/d/1_Yc9uPcJu_h6qe8H07FH_baMbHBB8t3u/view?usp=drivesdk

Vydáno: 01.07.2024 | Autor: Daniela Horutova

Turistika

Krajina obce Naše obec Bernartice nad Odrou se nachází v Chráněné krajinné oblasti Poodří, nedaleko okresního města Nový Jičín. Milovníci krásné přírody si přijdou na své. Z Panského kopce je nádherný výhled na Moravskou bránu a Oderské vrchy. Řeka Odra nabízí podmanivou krajinu ve své nivě, kde jsou louky, tůně, zachovalé lužní lesy a přirozené meandry řeky. Na své si přijdou i rybáři. Raritou obce je významná technická památka lesní mlýn s úplným mlýnským zařízením včetně činného vodního…

Vydáno: 29.03.2020 | Autor: admin adminů

3D Mapy

Obsah připravujeme

Vydáno: 29.03.2020 | Autor: admin adminů

Památky

Archeologické nálezy Bernartice nad Odrou lěží v prostoru Moravské brány, která byla osídlena od prvého výskytu člověka u nás. Z dosud známých zdejších nálezů uvádíme tyto: Kamenná sekera z mladší doby kamenné (uložena ve Slezském muzeu v Opavě) Nádoby z žárových hrobů a bronzové předměty (nezvěstné, snad uloženy ve Vídni) Obsah žárového hrobu: hlíněná mísa, malý šálek a velká zásobnice a několik úlomků kostí se zbytky popela z dob slezské kultury před 2600–2800 lety (uloženo v Národním…

Vydáno: 29.03.2020 | Autor: admin adminů

Historie

Historické údaje o obci Koncem 13. století byla na území obce slovanská osada, o jejíž rozšíření se zasloužil nějaký Bernard, zřejmě služebník starojického pána, který se zavázal sehnat nové osadníky. Podle Bernarda dostala naše obec název Bernartice. Od roku 1931 se obec jmenuje Bernartice nad Odrou. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1374, kdy se uskutečnil prodej fojtství v Zašové. U této příležitosti byl mimo jiné přítomen i man Voka II. z Kravař Pohořálka z…

Vydáno: 29.03.2020 | Autor: admin adminů

Kroniky a kniha

Kronika obce Originální obecní kroniky jsou uloženy v Archívu v Novém Jičíně. Před jejich uložením do archívu je všechny ručně přepsal pan Biskup a tyto přepisy jsou uloženy na Obecním úřadě v Bernarticích, kde jsou také další kroniky. Dále jsou v Zemském archívu v Opavě uloženy gruntovní knihy. První zápisy v nich jsou z 16. století a jsou psány česky. Přehled kronik, uložených na obecním úřadě v Bernarticích nad Odrou: Kronika od Leopolda Biskupa 1914…

Vydáno: 29.03.2020 | Autor: admin adminů

Základní údaje

Základní údaje o obci První písemná zmínka o obci Bernartice nad Odrou pochází z roku 1374. Jedná se o typ obce s lánovou zástavbou a zemědělskými usedlostmi. Většina plochy je pokryta poli, v nivě Odry i loukami. Lesy se nacházejí v severní, severozápadní, východní a jižní části katastru při jeho okrajích. Po celou dobu historie byla obec ryze česká, přesto se po okupaci v roce 1939 dostala do Sudet. Kladný vztah občanů k obci byl znát zejména v 70. letech,…

Vydáno: 29.03.2020 | Autor: admin adminů