Nacházíte se v režimu vypnuté grafiky. Přepnout na grafickou verzi webu.

Obecní úřad

Portál občana

https://portal.gov.cz/  

Vydáno: 05.12.2023 | Autor: Daniela Horutova

Poplatky

Poplatky obecnímu úřadu v roce 2024 Odpady Poplatek za odpady je stanoven ve výši 600,- Kč. Děti do patnácti let a občané starší osmdesáti let mají slevu 100,-Kč. Studenti na základě potvrzení o řádném studiu a ubytování v rámci studia hradí 50% z ceny. Oba doklady musí být předloženy do 31.3.2024. Později již nebude sleva na studenta poskytnuta. Alespoň polovinu ze stanovené celkové částky je nutno uhradit do 31.3.2024.Splatnost druhé části poplatku je k 30.9.2024. Poplatek za odpady jsou…

Vydáno: 16.01.2023 | Autor: Daniela Horutova

Odpady

Odpady Svoz komunálního, směsného, separovaného, nebezpečného a objemného odpadu  v obci zajišťuje firma OZO Ostrava, s.r.o.. Svoz bioodpadu zajišťuje firma Asompo, a.s. Životice u Nového Jičína. Svoz textilu zajišťuje firma TextilEco, s.r.o. Směsný komunální odpad Popelnice o objemu 120 l  a 80 l se vyváží 1x za 14 dní liché pondělí. Tříděný odpad Separovaný odpad papír, plast a sklo se ukládá do kontejnerů rozmístěných na…

Vydáno: 19.12.2022 | Autor: Daniela Horutova

Panoramatický pohled

https://www.virtualtravel.cz/export/bernartice-nad-odrou

Vydáno: 28.11.2022 | Autor: Daniela Horutova

Žádosti o informace

2019 Odpověď na žádost o informaci 2/2019 Odpověď na žádost o informaci 1/2019 2017 Odpověď na žádost o informaci 8/2017 Odpověď na žádost o informaci 7/2017 Odpověď na žádost o informaci 6/2017 Odpověď na žádost o informaci 5/2017 Odpověď na žádost o informaci 4/2017 Odpověď na žádost o informaci 3/2017 Odpověď na žádost o informaci 2/2017 Odpověď na žádost o informaci 1/2017 Zpracování osobních údajů: Obec zpracovává osobní údaje ve…

Vydáno: 16.04.2020 | Autor: Daniela Horutova

Pověřené úřady

Městský úřad Nový Jičín Tísňová volání a důležitá telefonní čísla v Novém Jičíně Stavební úřad Nový Jičín Finanční úřad Nový Jičín Okresní soud Nový Jičín Celní úřad Mošnov Státní pozemkový úřad Ostrava Portál veřejné správy Česká správa sociálního zabezpečení Okresní správa sociálního zabezpečení Nový Jičín Úřad práce Nový Jičín Všeobecná zdravotní pojišťovna Nový Jičín Státní sociální podpora Krajský úřad Moravskoslezského kraje  

Vydáno: 29.03.2020 | Autor: admin adminů

Zajímavé odkazy

    Zavítejte na webové stránky Moravskoslezského regionu, kde se dozvíte spoustu informací o našem kraji, památkách, přírodě a kulturním a sportovním vyžití. Obec Bernartice nad Odrou je členem svazku obcí Region Poodří. Na stránkách Regionu Poodří se dozvíte, co se děje v nejbližším okolí. Bernartice nad Odrou jsou členem Místní Akční Skupiny regionu Poodří. Na webu Policie ČR najdete kontakty na KŘP Moravskoslezského kraje a na Územní odbor Nový…

Vydáno: 29.03.2020 | Autor: admin adminů

Czech POINT

Co je to Czech POINT? Czech POINT znamená Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Jedná se o projekt, který zjednodušuje občanovi komunikacii mezi ním a veřejnou správou. Díky Czech POINTu mohou obecní úřady s rozšířenou působností, krajské úřady, notáři a další právnické osoby lidem vydávat výpisy z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů či živnostenského rejstříku. Občan tak vše potřebné může vyřídit prostřednictvím jednoho místa. Kde Czech POINT najdu? Služeb Czech POINT…

Vydáno: 29.03.2020 | Autor: admin adminů

Územní plán

Obec Bernartice nad Odrou Návrh Změny č. 1 Územního plánu Bernartice nad Odrou Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního plánování a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Bernartice nad Odrou (dále jen „pořizovatel“) oznamuje zahájení řízení a konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Bernartice nad Odrou a  vyhodnocení  vlivů  na  udržitelný  rozvoj  území. Veřejné projednání se…

Vydáno: 29.03.2020 | Autor: admin adminů

Samospráva

Zastupitelstvo obce Jméno Funkce Mobil Email Tomáš Horut starosta obce 732 954 331 starosta@bernarticenadodrou.cz Michal Prašivka místostarosta obce 732 575 361 michal.prasivka@tznj.cz Ing. Roman David   605 811 347 r.david@centrum.cz Mgr. Petra Gavlasová předsedkyně kontrolního výboru 737 463 164 pgavlasova@seznam.cz Petr Hanzelka předseda komise pro životní prostředí 737 903 934 peterhanzel@seznam.cz Ing. Ivan Košťál předseda…

Vydáno: 29.03.2020 | Autor: admin adminů

Celkem nalezeno 17 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 10.

Strana: