Nacházíte se v režimu vypnuté grafiky. Přepnout na grafickou verzi webu.


Zobrazit hlavní menu

Základní údaje

Základní údaje o obci

První písemná zmínka o obci Bernartice nad Odrou pochází z roku 1374. Jedná se o typ obce s lánovou zástavbou a zemědělskými usedlostmi. Většina plochy je pokryta poli, v nivě Odry i loukami. Lesy se nacházejí v severní, severozápadní, východní a jižní části katastru při jeho okrajích.

Po celou dobu historie byla obec ryze česká, přesto se po okupaci v roce 1939 dostala do Sudet. Kladný vztah občanů k obci byl znát zejména v 70. letech, kdy zde probíhala velká výstavba občanské vybavenosti a také po roce 1991, kdy došlo k vybudování plynofikace a kanalizace obce (včetně ČOV) a výstavbě většího množství rodinných domů, což mělo za následek nárůst obyvatelstva. V roce 1980 obec násilně integrovala k Novému Jičínu a od 1991 je opět samostatná. Počet obyvatel má stále vzestupnou tendenci. Hluboko zakořeněný vztah k půdě se projevil tím, že zde hospodaří několik soukromých rolníků.

Od r. 1992 je obec součástí CHKO Poodří. Lužní louky a lesy jsou významné výskytem sněženek, prvosenek, sasanek, medvědího česneku, řadou druhů ptáků, jako je čáp, moták pochop, ledňáček a savců jako je vydra říční, netopýr velký a další.

V obci jsou tři významné nemovité památky, registrované v rejstříku Národního památkového ústavu:

  • kostel Navštívení Panny Marie z roku 1837
  • sloup se sochou Panny Marie Immaculaty z r. 1840
  • původní vodní mlýn na řece Odře – Lesní mlýn č.p. 25 cca z r. 1700

Dále v obci najdete historickou vodárnu z roku 1892, základní školu s tělocvičnou, mateřskou školu a kulturní dům s velkým sálem pro společenské akce. V budově obecního úřadu je k dispozici pošta a obecní knihovna, která byla založená v roce 1885 a funguje dodnes. V obci můžete navštívit obchod potravin a Restauraci u Bříz. Je zde také možnost ubytování v Penzionu u Haitlů. Od roku 1994 je raritou naší obce chov Starokladrubských koní.

Obec je dopravně propojena autobusovou linkou na Odry a Nový Jičín.

Bernartice nad Odrou mají bohatou historii. Svědčí o tom několik pravěkých nálezů, které jsou v depozitáři Národního muzea v Praze. Zde jsou uloženy také originály bernartských krojů. Obyvatelé Bernartic nad Odrou vždy o svou obec dobře pečovali, na některých gruntech žijí generace již od 16. století dodnes. Díky tomu se zachovalo mnoho tradic, ať už je to smažení vajec o svatodušních svátcích, pálení metel na sv. Jana, z novodobějších pak pečení bernartských koláčů či ochotnické divadlo. O pestré a zajímavé historii obce svědčí i velké množství dochovaných pověstí, které posbíral a sepsal bývalý kronikář obce pan Leopold Biskup v knize „Zaváté stopy“. Celá historie obce je pak zaznamenána v knize „Bernartice nad Odrou“, která byla vydána obecním úřadem v roce 1996 a především v obecních kronikách, uložených ve Státním archívu v Novém Jičíně.

Také spolkový život v obci má svou bohatou minulost. Již od 19. století se občané sdružovali v několika různých nepolitických spolcích. Mnohé zanikly, ale některé fungují dodnes, a to především Sbor dobrovolných hasičů od r. 1884, Tělovýchovná jednota SOKOL od r. 1919 a ochotnický divadelní soubor Bodlák, který navázal na divadelní spolky, jejichž historie sahá až do konce 19. století. Dále jsou zde spolky myslivců, zahrádkářů, včelařů.

Počet obyvatel: 1006

Počet popisných čísel: 323

Počet rekreačních chat: 22

Rozloha: 957,48 ha

Nejvyšší bod: Salaš 363 m n.m.

Nejnižší bod: Most přes Odru 249 m n.m.

Souřadnice: severní šířka: 49° 36’ 33.00”, východní délka: 17° 56’ 51.00”

 

Obecní symboly

Na nejstarší dochované obecní pečeti z 18. století byl zobrazen kůň, nad ním růženec, pod ním pak radlice a krojidlo. Během dvacátého století obec používala obměněný znak, v pečetním poli se objevil pluh, snop a za ním hrábě, cep a kosa. V roce 1998 obec rozhodla o vytvoření nového znaku, který by vyházel z původní pečeti. Tyto nové obecní symboly vytvořil na základě původní pečetě sochař a řezbář Jan Zemánek z Nového Jičína.

Obecní symboly byly obci přiděleny parlamentem ČR v Praze dne 18. června 1998. Svěcení obecních symbolů proběhlo 14. 5. 2000 v místním kostele Navštívení Panny Marie.

Znak obce - v modrém štítě stříbrný kůň ve skoku obrácený doleva, nad ním zlatá radlice, vše obtočeno stříbrným růžencem se zlatým křížkem dole.

Znak obceZnak obce

Prapor obce - list tvoří tři svislé pruhy - žlutý, bílý a modrý v poměru 1:1:2. V modrém pruhu bílý kůň ve skoku k vlajícímu okraji.

Prapor obcePrapor obce

Vydáno: 29. 03. 2020 | Naposled upraveno: 13. 10. 2023 | Autor: admin adminů