Nacházíte se v režimu vypnuté grafiky. Přepnout na grafickou verzi webu.


Zobrazit hlavní menu

Spolková činnost

Zahrádkáři

V naší obci mají zahrádkáři letitou historii. Členové byli původně sdružení pod Českým svazem zahrádkářů, pobočka Nový Jičín. V r. 2003 se zahrádkáři naší obce spojili a založili samostatné „Sdružení zahrádkářů obce Bernartice nad Odrou“. V současné době má spolek 35 členů. K hlavním aktivitám zahrádkářů patří osvětová činnost v podobě odborných přednášek, zahrádkářský ples, který se může každoročně pochlubit krásnou květinovou výzdobou, organizace Dne dětí, příprava občerstvení na obecních…

Vydáno: 29.03.2020 | Autor: admin adminů

Bernatský Klondajk

Taneční seskupení Bernatský Klondajk  pracuje od roku 2007. Jeho repertoár je zaměřený na Country tance. V současné době má soubor pět vystupujících párů, které se prezentují na různých kulturních, společenských a také soukromých akcích, a to nejen v okrese Nový Jičín, ale i mimo něj.   Kontakt Odpovědná osoba: Václav Brodík Mobil: + 420 737 378 567 Email: bernatsky.klondajk@seznam.cz Web: www.bernatsky-klondajk.webnode.cz Facebook: Bernatský Klondajk    

Vydáno: 29.03.2020 | Autor: admin adminů

Divadlo BODLÁK

BODLÁK Bernacké Ochotnické Divadlo navazuje na dlouholetou tradici ochotnického divadla v Bernarticích nad Odrou. Za více než 110 let se ochotnické divadlo dočkalo mnoha změn. V roce 2009 prošlo největší změnou - bylo založeno občanské sdružení BODLÁK Bernacké Ochotnické Divadlo, které poskytuje divadlu vlastní identitu. V současné době má občanské sdružení celkem 46 členů. Posláním divadla BODLÁK je aktivně podporovat rozvoj kultury v obci a regionu a to prostřednictvím pořádání amatérských…

Vydáno: 29.03.2020 | Autor: admin adminů

TJ Sokol

TJ Sokol Nový Jičín – Bernartice nad Odrou  má celkem 182 členů (71 do osmnácti let a 111 nad osmnáct let). Aktivní členové jsou organizovaní do šesti oddílů: Kopaná – oddíl muži a oddíl Turistika                                                Florbal – oddíl „Bernatští Bobři“                                                          Nohejbal - www.bernartice-nohejbal.webnode.cz Volejbal ASPV (Asociace sportu pro všechny)                                                               …

Vydáno: 29.03.2020 | Autor: admin adminů

Včelaři

  Význam včel pro přírodu je a vždy bude nenahraditelný. Včely jsou jediný hmyz, který se v jarním období, kdy kvete mnoho rostlin, vyskytují v přírodě v dostatečném množství, aby byly schopny opylovat všechny rostliny. Pro zemědělce jsou tudíž nenahraditelné. Mezi produkty, které včely vytvářejí a které jsou pro člověka užitečné, patří med, vosk, propolis a jed. Včelaři v obci Bernartice nad Odrou jsou všichni organizováni a registrováni u Českého svazu včelařského, základní organizace…

Vydáno: 29.03.2020 | Autor: admin adminů

Myslivci

Až od roku 1908 měl právo lovu na katastrálním území Bernartic baron Gautsch, který za nájem honitby platil 70 zlatých. Od roku 1908 do roku 1913 užíval honitbu okresní hejtman Zwierzina. V roce 1913 došlo k rozpůlení honitby na část „horní“ a část „spodní“. Hranice této honitby procházela po silnice Šenov–Hůrka. Roku 1924 byla uskutečněna „veřejná dražba", na které byla honitba pronajata bernartskému fojtovi, který ji držel až do roku 1940. Po válce si honitbu pronajali místní…

Vydáno: 29.03.2020 | Autor: admin adminů

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor byl založen v roce 1884, aktuálně má 143 členů, z toho 49 žen. Od osamostatnění obce v r. 1990 používá náš sbor název „Sbor dobrovolných hasičů Bernartice nad Odrou“. Výzbroj, výstroj a zařízení, které sbor používá, je majetkem obce. Na svoji spolkovou a kulturní činnost získává sbor finanční prostředky pořádáním různých kulturních akcí, sběrem starého železa a taky částečně od sponzorů.                 …

Vydáno: 29.03.2020 | Autor: admin adminů