Zobrazit hlavní menu

Vývoz BIO odpadu z domácnosti

Ve středu 6. dubna proběhne první vývoz biodpadu firmou OZO Ostrava s.r.o. Jedná se o popelnice na bioodpad, které mají občané doma. Vývoz bude probíhat opět vždy sudý týden ve středu. V případě, že máte o tuto službu zájem, neváhejte kontaktovat firmu OZO, tel. 556 400 355 nebo: www.ozoostrava.cz

Vydáno: 30. 03. 2022 | Autor: Věra Košťálová