Sběr BIO odpadu

Velké hnědé kontejnery na BIO odpad rozmístěné na pevných stanovištích v obci budou naposledy vyvezeny ve čtvrtek 24. listopadu. Prosíme spoluobčany, aby po tomto vývozu do kontejnerů již neházeli žádný odpad. Děkujeme

Kontejnery na BIO odpad, které mají občané doma na základě smlouvy s OZO s.r.o. Ostrava, budou letos naposledy vyvezeny ve středu 30. listopadu.

Vydáno: 22. 11. 2022 | Autor: Věra Košťálová