Prodej drůbeže

Farma Gazda Bohumín bude prodávat nosné kuřice před snůškou, rozkrmená káčata, housata a brojlerová kuřata, husokáčata mulard, krmivo, vitamíny a doplňky pro drůbež. Prodej se uskuteční ve středu 13. dubna v 8.35 u prodejny Jednota.

Vydáno: 11. 04. 2022 | Autor: Daniela Horutova