Zobrazit hlavní menu

Poplatky v roce 2017

Odpady:

Poplatek za odpady je stanoven ve výši Kč 500,-. Děti to patnácti let včetně a občané starší osmdesáti let včetně mají slevu Kč 100,-. Studenti (na základě potvrzení o řádném studiu a ubytování) hradí 50% z ceny. Splatnost aspoň 1/2 poplatku je 31.3.2017.

Pes:

Poplatek za psa je stanoven ve výši Kč 120,-. Za druhého a každého dalšího psa téhož majitele je poplatek stanoven ve výšk Kč 180,-.

Zpravodaj:

Roční předplatné Zpravodaje obce Bernartice nad Odrou je Kč 60,-. Splatnost předplatného je stanovena k 31.3.2017. V případě neuhrazení do termínu splatnoti bude předplatné Zpravodaje automaticky zrušeno.

 

Všechny tyto poplatky je možné uhradit během úředních hodin do pokladny obce nebo bezhotovostním převodem  na účet 23325801/0100 (VS = číslo popisné plátce).

 

 

Vydáno: 04. 02. 2017 | Autor: admin adminů