Oznámení

Severomoravké vodovody a kanalizace oznamují poruchu na vodovodní síti. Voda nepoteče od prodejny Jednata směrem na dolní konec obce a to do 15.00 hodin. Zásobování pitnou vodou bude provedeno pojízdnou cisternou. Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy.

Severomoravské vodovady a kanalizace žádají odběratele, aby v průběhu termínu předušení dodávky vody, po kterou probíhá odstraňování příčiny přerušení dodávky vody, neodebírali vodu z vodovodní sítě. Vlivem manipulací na vodovodní síti se mohou vyskytnou krátkodobě zhoršené senzorické vlastnosti vody.

Vydáno: 09. 05. 2016 | Autor: admin adminů