Zobrazit hlavní menu

Anketní šetření pro MAS Regionu Poodří, z.s.

Anketní šetření je prováděno za účelem zjištění oblastí rozvojových potřeb a potenciálu území působnosti MAS Regionu Poodří, z.s..Výstupy budou použity při zpracování nové integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2021-2027.

Anketní šetření probíhá od 1. června 2020 do 31. srpna 2020.

Anketní šetření je prováděno zcela anonymně.

Podmínky vyplnění: občan starší 15 let s trvalým pobytem v území působnosti MAS Regionu Poodří, nebo osoba podnikající se sídlem v zemí působnosti MAS Regionu Poodří.

Více zde: https://www.mas.regionupoodri.cz/anketa

Vydáno: 08. 06. 2020 | Autor: Daniela Horutova