Zveřejnění záměru pronájmu

Zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podníkání v obci Hladké Životice.

Zpátky…