Shromáždění delegátů

Shromáždění delegátů Dobrovolného svazku SOMPO 2016, které se uskuteční 11.12.2019 ve 14. hodin v salonku v Knurrově paláci, ul. Sborová 81, Fulnek.

Zpátky…