Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Szanovení minimálního počtu člelnů okrskové volební komise

Zpátky…