Návrh Závěrečného účtu SOMPO za rok 2017

Návrh Závěrečného účtu za rok 2017 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016, který bude projednán dne 25.5.2018 na Shromáždění delegátů  Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016.

Zpátky…