Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volbní komise pro volbu prezidenta České republiky.

Zpátky…