Úřední hodiny obecního úřadu

Pondělí 8:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 11:30  
Středa 8:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30  
Pátek -  

 

Struktura obecního úřadu

 
STAROSTKA (uvolněná funkce)

MGR. DANA KLOSOVÁ

telefon: 556 715 215

mobil: 606 236 454

email: starostka@bernarticenadodrou.cz

náplň činnosti:

Vykonává činnosti vymezené zákonem č.128/2000 Sb., o obcích.

Dále vykonává činnost na těchto úsecích:

  • Majetkoprávní
  • Finanční
  • Dotační
  • Územní plánování
  • Školství

MÍSTOSTAROSTA (neuvolněná funkce)

TOMAŠ HORUT

telefon: 732 954 331

mobil: 733 386 628

email: tomas.horut@cuzk.cz

náplň činnosti:

Zastupuje starostku  a v době její nepřítomnosti vykonává pravomoci podle § 103 zákona č.128/2000 Sb., o obcích. Spolu se starostkou podepisuje právní předpisy obce.

Dále vykonává činnost na těchto úsecích:

  • Vedoucí technických služeb a manuálních pracovníků obecního úřadu včetně veřejně prospěšných pracovníků.
  • Údřba obecního majetku - budovy, pozemky
  • Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
  • Kácení dřevin
  • Zajištění technického vybavení pro údržbu obecního majetku
  • Odpadové hospodářství (mimo administrativu)
  • Lesní hospodářství
  • Hřbitov, kostel
  • Spolupráce s místními spolky
  • Zastupování starostky při různých společensko-pracovních příležitostech
ÚČETNÍ, SPRÁVCE ROZPOČTU

ILONA STAVINOHOVÁ

telefon: 556 715 216

mobil: 723 330 855

email: ucetni@bernarticenadodrou.cz

náplň činnosti:

  • Hlavní účetní, mzdová účetní
  • Správce rozpočtu
  • Personalistika
  • Fakturace, bankovní operace
  • Zpracování daňového přiznání pro obec
  • Evidence majetku a inventarizace
  • Vedení archívu
  • Historie obce

SPRÁVNÍ PRACOVNICE

DANIELA HORUTOVÁ

telefon: 556 708 522

mobil: 602 630 764, 732 618 495

email: obec@bernarticenadodrou.cz

náplň činnosti:

  • Datová schránka
  • Elektronická spisová služba
  • Spisová a skartační služba
  • Evidence obyvatel, správní řízení na úseku evidence obyvatel
  • Povolení kácení dřevin, příjem žádostí, správní řízení
  • Stavební agenda
  • Péče o úřední desku
  • Vedení hřbitovní knihy, nájemní smlouvy na hroby
  • Ověřování listin a podpisů
  • Webové stránky obce

SPRÁVNÍ PRACOVNICE, POŠTOVNÍ ÚŘEDNICE

VĚRA KOŠŤÁLOVÁ

telefon: 556 715 217

mobil: 724 355 239

email: obec-posta@bernarticenadodrou.cz

náplň činnosti:

  • Podatelna
  • Vedení pokladny
  • Agenda místních poplatků (odpady, psi, zpravodaj, hroby)
  • Evidence pohledávek a závazků
  • Ověřování podpisů a listin
  • Výpisy z Czech POINTu
  • Zpravodaj
  • Hlášení v rozhlase, zasílání informačních SMS zpráv
  • Poštovní služby

SPRÁVCE KULTURNÍHO DOMU

JARMILA BAYEROVÁ

mobil: 605 780 395

náplň činnosti:

  • Úklid kulturního domu
  • Pronájem kulturního domu
  • Úklid a úprava veřejných prostranství
  • Úklid pošty

ÚDRŽBÁŘ

PAVEL DAVID

mobil: 731 452 946

náplň činnosti:

  • Správa a údržba obecního majetku
  • Údržba a úprava veřejných prostranství