Sbor byl založen v roce 1884, aktuálně má 124 členů, z toho 35 žen. Od osamostatnění obce v r. 1990 používá náš sbor název „Sbor dobrovolných hasičů Bernartice nad Odrou“. Výzbroj, výstroj a zařízení, které sbor používá, je majetkem obce. Na svoji spolkovou a kulturní činnost získává sbor finanční prostředky pořádáním různých kulturních akcí, sběrem starého železa a taky částečně od sponzorů.                                

Náš sbor dále organizuje od r. 1991 pod záštitou starosty obce soutěž v požárním sportu „O Bernartský pohár“. Této soutěže se pravidelně účastní více než 30 družstev i mimo okresních, včetně špičkových družstev startujících v republikové lize. Od roku 2010 má sbor také družstvo žen, které bylo obnoveno po 25 letech. Poprvé v historii má sbor od roku 2009 také družstvo mladších a starších žáků. Od roku 1990 je velitelem SDH Bernartice nad Odrou Vojtěch Knop a od roku 2010 starostou SDH Bernartice nad Odrou Tomáš Horut.  

 

Kontakt

Odpovědná osoba: Tomáš Horut

Mobil: +420 732 954 331

Email: Tom.Horut@seznam.cz

Web: www.sdhbernarticenadodrou.cz

 

SDH