Archeologické nálezy

Bernartice nad Odrou lěží v prostoru Moravské brány, která byla osídlena od prvého výskytu člověka u nás. Z dosud známých zdejších nálezů uvádíme tyto:

 • Kamenná sekera z mladší doby kamenné (uložena ve Slezském muzeu v Opavě)
 • Nádoby z žárových hrobů a bronzové předměty (nezvěstné, snad uloženy ve Vídni)
 • Obsah žárového hrobu: hlíněná mísa, malý šálek a velká zásobnice a několik úlomků kostí se zbytky popela z dob slezské kultury před 2600–2800 lety (uloženo v Národním muzeu v Praze)
 • Nádobka, hrníček a část hrnce asi ze 13. – 14. století (zřejmě uloženo v muzeu ve Valašském Meziříčí)
 • Stříbrné mince asi 300 ks v hlíněné nádobě - různé druhy mimo jiné i slezský tolar z r. 1586 (uložení mincí do země snad v r. 1710)

Památné kříže

 • Kamenný kříž před kostelem, postaven farářem Janem Nosskem r. 1839, opraven v r. 1936 a 2007, kdy zde byl dodán reliéf Panny Marie s Ježíškem
 • Kamenný kříž na hřbitově z r. 1879, v majetku obce, vyčištěn a zakonzervován v roce 2013
 • Kamenný kříž u č.p. 2 z r. 1906 v soukromém vlastnictví
 • Kříž železný na kamenném podstavci za č. 42 z r. 1894, v soukromém vlastnictví
 • Edušův kříž, dřevěný kříž patřící k č. 27, postaven jako připomínka ničivého krupobití v r. 1756, rekonstruován v roce 2010, v soukromém vlastnictví
Kamenný kříž před kostelem Kamenný kříž na hřbitově Kamenný kříž na křižovatce Kříž na kamenném podstavci za školou Edušův kříž

Kostel Navštívení Panny Marie

Byl postaven v r. 1837 na místě původního kostela z r. 1795. Uvnitř kostela se nachází obrazy malíře Ignáce Bergra: Růžencová Panna Maria, Křest Páně (původní z r. 1837), 14 obrazů křížové cesty a obraz nad oltářem Navštívení Panny Marie (původní z r. 1837). Kostel avštívení panny Marie je veden jako kulturní památka u Národního památkového ústavu.

Pomník padlých a umučených

Pomník padlých a umučených v obou světových válkách byl postaven v r. 1924, v r. 1945 byl doplněn o jména padlých. Původně stál na křižovatce v centru obce, později byl převezen před kostel. K pomníku se váže tradiční lampiónový průvod a vzpomínka na oběti obou světových válek.

Socha Neposkvrněného početí Panny Marie

Socha postavena v r.1840. V r. 2004 proběhla celková rekonstrukce. Socha je vedena jako kulturní památka u Národního památkového ústavu.

Historická vodárna

V r. 1892 byla vybudovaná vodárna pro zásobování Nového Jičína vodou, jímala podzemní vody z vrtů v Bařinách a v lese u Odry. Po vybudování vodovodu v r. 1955 zásobovala vodou obec až do devadesátých let minulého století. Potom byla vodárna odstavena z důvodu velkých nákladů na jeji čerpání. Obec je od té doby zásobována vodou z přehrady Šance.

Lesní mlýn

Lesní mlýn č. 25 – vodní mlýn na řece Odře pochází z r. 1700. Mlýn plnil svou funkci, kdy mlel obilí, až do padesátých let minulého století století. Původní mlecí zařízení je zachováno v dobrém stavu. V současnosti vodní kolo pohání turbínu na výrobu elektrické energie, která je dodávána do sítě. Mlýn je veden jako technická památka u Národního památkového ústavu.

Kostel navštívení Panny Marie Pomník padlých a umučených Socha neposkvrněného početí Panny Marie Lesní mlýn

Památné kapličky

 • Kaple Proměnění Pána Ježíše u základní školy z r. 1856, v majetku obce, rekonstrukce v r. 2010
 • Kaple Korunování Panny Marie Nejsvětější trojicí u č. 68 z r. 1842, v soukromém vlastnictví
 • Kaple sv. Martina na Oboře z r. 1863, v majetku obce, po nehodě v roce 2006 zbourána a postavená přesná kopie
 • Kaple sv. Anny v Hlubokém, neznámo z kterého roku, v majetku č. 1
 • Kaple Svatého Kříže na Panském kopci z 2. pol. 18. stol, v majetku obce, opravena v r. 2010
 • Jubilejní kaple Panny Marie Lurdské z r. 1900, v majetku římskokatolické církve
Kaple Proměnění Pána Ježíše Kaple Korunování Panny Marie Nejsvětější trojice Kaple sv. Martina Kaple sv. Anny v Hubokém Kaple Svateého Kříže na Panském kopci Jubilejní kaple Panny Marie Lurdské

Boží muka a další památky

Boží muka postavena po stranách hlavní silnice (směr Šenov u N.Jičína, směr Hůrka) cca v r. 1880. Boží muka byla postavena na místě původních božích muk na památku ničivého moru kolem r. 1400 a r. 1600, kdy těmto epidemiím podlehla větší část obyvatelstva. Údajně jsou zde tyto oběti pochovány. Památka je v majetku obce, v roce 2010 byla opravena.

V naší obci je ještě mnoho dalších míst, která stojí za prohlédnutí. Při svých procházkách si můžete prohlédnout Památný kámen na Pánském kopci, Horákův obrázek, Mýtných obrázek a Lípu Svobody.

Boží muka směr Šenov u NJ Boží muka směr Hůrka Obrázek Mýtných Horákův obrázek Lípa Svobody Památný kámen na Pánském kopci