Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

Obecně závazná vyhláška obce Bernartice nad Odrou č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy č. 1/2014 - vydání územního plánu

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

o pohybu psů a ostatních zvířat na veřejných prostranstvích v obci Bernartice nad Odrou.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

o místním poplatku ze psů.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bernartice nad Odrou.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/98 o znaku a praporu obce Bernartice nad Odrou a jejich užívání.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny.