Revize katastru nemovitostí

Katastrální pracoviště Nový Jičín oznamuje, že v katastrálním území Bernartice nad Odrou bude provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Pracovník katastrálního úřadu bude od 16.května provádět pochůzku v obci, zjišťovat změny a ověřovat dosavadní stav katastru nemovitostí. Bližší informace o revizi najdete na úřední desce obecního úřadu.

Zpátky…